Header
News Thư Viện Kiến Thức Apple Computer Giải Trí Arcade Tin Sốt Home
Advertisement

LuyenChuong - Vietnamese Best Network » News | Tin Tức » Society | Tin Xă Hội » Việt Nam V́ sao nhiều người nổi tiếng, nhiều năm trung thành, nay tự nguyện ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam?

Số bài trả lời b́nh luận đề tài này (Reply's) : 0   -   Số lượt xem (Views) : 620
Reply
Thread Tools vBmenu Seperating Image
Việt Nam V́ sao nhiều người nổi tiếng, nhiều năm trung thành, nay tự nguyện ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam?
  #1  
Old  Default V́ sao nhiều người nổi tiếng, nhiều năm trung thành, nay tự nguyện ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam?
Click image for larger version Name:	%25C4%2590%25E1%25BA%25A3ng+CSVN1.jpg Views:	12 Size:	11.5 KB ID:	427832  
Trước hết, và quyết định nhất hiện nay Đảng Cộng sản Việt nam không c̣n là một tổ chức chính trị xă hội như ban đầu mới thành lập hoặc như thời kỳ giải phóng dân tộc nữa, mà đă biến thành một đảng khác rồi. Chính bản thân đảng khoảng vài ba chục năm trở lại đây đă tự phản bội đảng, phản bội chủ nghĩa Mac-Leenin, phản bội chủ tịch Hồ Chí Minh và đi ngược lại tôn chỉ mục đích, chính cương, điều lệ của chính ḿnh.

Hiện nay, trước con mắt của đông đảo quần chúng, những người đă không nề hi sinh xương máu đi theo và bảo vệ đảng trong 83 năm qua, Đảng không c̣n được như họ nghĩ và tôn vinh như trước nữa. V́ sao, th́ tất cả các đồng chí trong Đảng, kể cả các đồng chí lănh đạo cao của Đảng đă thừa nhận và phơi bày ra rồi. Nói lại th́ vẫn chỉ là nói lại mà thôi. Cuộc sống thực tế bao giờ cũng là tấm gương phản chiếu soi rọi từng người, từng tổ chức chính trị đă và đang "lănh đạo", tổ chức họ trước đây là chiến đấu hi sinh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, nay là xây dựng đất nước giầu mạnh văn minh.

Lịch sử Việt Nam mà bây giờ c̣n rất ít người phát ngôn đúng như nhà sử học Dương Trung Quốc, đă và đang chứng kiến sự vận động xuống dốc của một tổ chức chính trị trước đây có rất nhiều công lao đối với cách mạng, đối với nhân dân, th́ nay trở thành một tổ chức ô hợp, năm bè bảy mối, đấu đá nhau như "quần cẩu tranh thực" (chữ của Trí Thức). Gần như mọi chủ trương, đường lối của Đảng đă bị bóp méo và đi ngược lại chính ḿnh, ngược lại cái gọi là Chính cương, tôn chỉ mục đích của một tổ chức chính trị cao cả như tháng 4 năm 1975 về trước.

V́ sao, khi mới thành lập, do Bác Hồ tập hợp đại diện của ba tổ chức cộng sản tại Việt nam (và nếu kể cả Đông Dương th́ là 5 tổ chức cộng sản) thống nhất thành một Đảng Cộng sản Đông Dương, sau v́ thể theo yêu cầu và t́nh h́nh đặc điểm riêng của Lào và Căm-pu-chia, đảng cộng sản Đông Dương đồng ư cho hai tổ chức đảng của hai nước này được thành lập đảng riêng phù hợp với cuộc đấu tranh của họ. Đảng Cộng sản Đông Dương đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đầu gồm ba tổ chức cộng sản. Công lao vĩ đại của Hồ Chí Minh là đă thống nhất được ba tổ chức cộng sản ở Việt nam trở thành một đảng cộng sản duy nhất.

Năm 1951, do yêu cầu phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đ̣i hỏi của t́nh h́nh trong nước và ngoài nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam, có thay đổi chút ít về chính cương, điều lệ nhằm củng cố tốt hơn đội ngũ, lănh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, lập lại ḥa b́nh năm 1954, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xă hội và tiếp tục cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc ở miền Nam nhằm tiến tới ḥa b́nh thống nhất nước nhà. Ngay sau tháng 7 năm 1954, thực dân Pháp và tay sai phản bội Hiệp định Giơ-ne, ngăn cản công cuộc thống nhất nước Việt Nam theo quy định của Hiệp định, tại miền Nam Việt Nam, đă ra đời Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam, thực chất là một bộ phận của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lănh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ của đồng bào Miến Nam.

Đó là chiến lược và sách lược đúng đắn đă góp phần quyết định, cho dù lâu dài, đưa cách mạng Việt nam đến thắng lợi hoàn tản. Tháng 4-1975, hoàn toàn giải phóng miền Nam, ngay sau đó thống nhất tổ quốc về mặt Nhà nước và các tổ chức chính trị xă hội dần dần được thống nhất trong cả nước.Rơ ràng, với quan điểm lịch sử, chúng ta không thể nào phủ nhận công lao, kinh nghiệm và chiến tích của Đảng Cộng sản Việt nam (bao gồm của cả Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam, đảng Xă hội Việt nam và Đảng Dân chủ Việt Nam thời kỳ c̣n hoạt động trong Mặt trận dân tộc thống nhất).

Lịch sử cũng đă ghi nhận trong cuộc khởi nghĩa tháng Tám 1945, đảng cộng sản Việt Nam chỉ có khoảng 5000 đảng viên trong cả nước, nhiều vùng miền "trắng" không có đảng viên, nhưng Mặt trận Việt Minh và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đă phất lên ngọn cờ tập hợp 25 triệu đồng bào Việt Nam lúc đó dưới cờ cách mạng của Đảng, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi vang dội, cho ra đời nước Việt nam Dân chủ Cộng ḥa, cho đến khi thực hiện được thống nhất nước nhà, không có nghị quyết trung ương, chỉ có chỉ đạo của Bí thư thứ nhất trung ương Đảng Lê Duẩn, chúng ta mặc nhiên có danh xưng quốc gia là Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến nay.

Thực chất hồi năm 1975, chúng ta mới manh nha trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội, chứ chưa hề có chủ nghĩa xă hội trong thực tế, và nếu có một chút nào hơi hướng chủ nghĩa xă hội th́ chỉ ở miền Bắc thôi chứ ở miền Nam mới giải phóng, mọi công cuộc cải tạo "xă hội chủ nghĩa" mới chỉ bắt đầu không giống miền Bắc và nhân dân cũng không chịu nghe theo làm như miền Bắc. Vậy mà chúng ta vẫn chủ quan đặt quốc hiệu là Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt nam. Chủ nghĩa xă hội tươi đẹp hơn, công bằng hơn, phát triển hơn chủ nghĩa tư bản, càng hơn hẳn chủ nghĩa thực dân phong kiến và nô lệ mà nhân dân ta đă phải chịu đựng suốt mấy thế kỷ.

Tuy nhiên, ngay mô h́nh của chủ nghĩa xă hội, hay là thời kỳ đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xă hội, lúc th́ bị ảnh hưởng của Liên Xô, nếu những người lănh đạo thân Liên Xô, lúc th́ ngả theo nhiều cách làm của Trung Quốc, nếu những người lănh đạo thích theo Tàu hơn. Cuối cùng th́ tai họa lại đổ lên đầu nhân dân Việt Nam. Điển h́nh là việc giáo điều thi hành chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc các năm 1953 - 1956, chúng ta đă "tay phải chém vào tay trái" giết hại ngót một vạn đảng viên hầu hết là những đảng viên ưu tú đă kinh qua cuộc kháng chiến chống Pháp ở cả hai miền, tiếp đó là nhiều cuộc "cải tạo xă hội chủ nghĩa" đă đi ngược lại quyền dân tộc, mục đích cách mạng của nhân dân từ nam chí bắc, từ thành thị đến nông thôn và kể cả các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Thực chất là cái ǵ, th́ thực chất cuộc sống đă dạy chúng ta rất nhiều bài học xương máu.

Chúng ta tiếp thu lư luận chủ nghĩa Mac-Leenin, xây dựng chủ nghĩa xă hội trên cả nước bằng những nguyên tắc nào về cả kinh tế chính trị và xă hội ? Những năm gần đây, do cố t́nh bảo thủ bám lấy cái chủ nghĩa mà nhân dân thế giới hầu như đă bác bỏ ấy để dân dắt nhân dân ta vào chủ nghĩa xă hội chắc là độc quyền ở Việt Nam, hoặc chắc là để "làm gương" cho nhân dân toàn thế giới? Thực chất của chủ nghĩa xă hội ở nước ta hiện nay là cái ǵ, phải chăng là trở lại những nguyên lư hoạt động, chủ yếu là hoạt động kinh tế, xây dựng kinh tế theo màu sắc chủ nghĩa tư bản, chứ không phải là sự sáng tạo ra một chủ nghĩa mới đâu. Vậy th́ Đảng lănh đạo, Nhà nước quản lư và nhân dân làm chủ chỉ là khẩu hiệu vô cùng mị dân chứ không có thực chất trong đời sống của 90 triệu dân trong nước và gần 5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài !

Lư luận và thực tiến của cách mạng Việt nam từ sau 1975 đến nay rơ ràng đi vào ngơ cụt. Cái gọi là kinh tế xă hội chủ nghĩa gồm hai thành phần chủ yếu là quốc doanh và tập thể, th́ như mọi người đă biết bị sụp đổ rồi. Công nghiệp xă hội chủ nghĩa, với kinh tế quốc doanh làm chủ đạo th́ chưa thấy được chủ đạo ở đâu chỉ thấy thất thoát, tham nhũng, tham ô tàn hại của công, xói ṃn tài nguyên đất nước, làm giầu cho một vài nhóm lợi ích có thế lực.

Chủ nghĩa xă hội là phải có một xă hội công bằng, dân chủ, tự do văn minh, song bốn chục năm qua, người Việt nam được "bố thí" những ǵ. Bao nhiêu người trở thành "tư bản đỏ" giầu có không thể tưởng tượng được. Giai cấp công nhân mang tiếng là giai cấp lănh đạo cách mạng Việt Nam nhưng ngày càng lộ rơ là một giai cấp chuyên làm "cu-ly" cho các ông bà chủ lớn nhỏ, lại có phần bị áp bức bóc lột hơn cả dưới chế độ cũ. Nông dân th́ mất đất, nguồn tư liệu chính để sản xuất ra lương thực thực phẩm nuôi sống cả dân tộc th́ bị coi khinh, coi rẻ, bị dồn đến chân tường, do cái "làm ăn tập thể" hoành hành ba mươi năm. Giá như không có đổi mới, thực hiện khoan hộ trong nông dân, th́ chúng ta nằm mơ cũng không thấy được 45 triệu tấn thóc, và có dư thóc gạo xuất khẩu đứng thứ nhất thứ nh́ thế giới. Trong khi đó chính những người làm ra thành quả trong nông nghiệp ấy lại bị đối xử một cách bạc đăi tàn tệ, c̣n những kẻ trung gian th́ gian lận mọi thứ, giầu có và ăn chặn rất dă man.

Đảng cộng sản suốt đời chiến đấu hi sinh v́ quyền lợi của nhân dân, ngoài ra không có quyền lợi nào khác. Nói dối, nói lừa. Nh́n vào các vị lănh đạo đảng và chính quyền từ cơ sở trở lên, ngày nay ai cũng giầu có, thậm chí lương tiền tỷ, nhà lầu hoành tráng xe hơi đắt tiền, vườn tược, sân gôn tiền tỷ, hỏi rằng tại sao lại như thế. Một giai cấp mới không bao giờ c̣n gọi là "vô sản" nữa mới h́nh thành. Họ lại có quyền có chức, muốn làm ǵ th́ làm. C̣n người dân th́ thấp cổ bé miệng, kêu trời th́ trời cao kếu đất th́ đất dày, c̣n biết kêu ai?

Không, không phải đảng có "một bộ phận không nhỏ" suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tham nhũng, tham ô, đục khoát tài nguyên, của cái Nhà nước làm giầu cho bản thân và gia đ́nh phe nhóm mà hiện nay, dưới con mắt của những đảng viên lăo thành, của các nhà cách mạng, các đảng viên chân chính, th́ Đảng không mảy may c̣n được như xưa nữa. càng ở lâu trong Đảng càng thấy xấu hổ mà đôi khi thấy nhục nhă nữa. V́ vậy, nhà hoạt động xă hội Lê Hiếu Đằng, Nhà văn, nhà báo Phạm Đ́nh Trọng, Phạm Chí Dũng...cùng hàng loạt trí thức là đảng viên, văn nghệ sĩ là đảng viên, nhà văn nhà báo là đảng viên, có cả những nhà hoạt động chính trị xă hội lâu năm đă lần lượt từ bỏ cái danh hiệu "đảng viên" đáng xấu hổ này để về với nhân dân. Các cụ ta có câu "Quan nhất thời, dân vạn đại", tôi có thể hiểu thêm "Đảng nhất thời, dân vạn đại" Có phải không ? Rồi sẽ có hàng loạt đảng viên chân chính, tức là những công dân chân chính tự lột áo đảng để về với nhân dân, cùng nhân dân xây dựng một nước Việt Nam giầu mạnh văn minh./.


Nguyễn Mộng Hoài

(Quê choa)
Advertisement
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Việt Nam nguy cơ trở thành 'băi phế thải' của Trung Quốc Romano Breaking News|Tin Tức Nóng 0 01-14-2014
Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Chuyển Bộ Công an trực tiếp điều tra Hanna Breaking News|Tin Tức Nóng 0 12-20-2013
Việt Nam Dân nguyền rủa thủy điện xả lũ gây lụt miền Trung PinaColada Society | Tin Xă Hội 0 11-19-2013
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ” vuitoichat Breaking News|Tin Tức Nóng 0 11-12-2013
Ư tưởng về vỏ case điện thoại kết hợp ví đựng tiền siêu độc megaup iPhone News|Tin Ai-Phôn 0 10-14-2013

View more the latest threads:

vuitoichat
R10 Vô Địch Thiên Hạ
vuitoichat's Avatar
Release: 12-06-2013
Uy Tín (xấu/tốt): 41


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 69,344
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version Name:	%25C4%2590%25E1%25BA%25A3ng+CSVN1.jpg Views:	12 Size:	11.5 KB ID:	427832  
vuitoichat vẫn chÆ°a cĂ³ mặt trong diá»…n Ä‘Ă n
Thanks: 0
Thanked 3 Times in 3 Posts
vuitoichat is an unknown quantity at this point
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OnNhững Bài Nóng Nhất Hiện Nay (Most Popular)

Cung Lê bị hạ đo ván tại Macau

Đàm Vĩnh Hưng 'nói dối' việc t́m lại giày trăm triệu bị mất

Cảm giác bị xem thường của người Việt khi vào Thái Lan

Đảng CSVN cử đặc phái viên sang 'xoa dịu' Trung Quốc

Bác sĩ Tường có thể được tại ngoại

Ấm ḷng quán cơm 2.000 đồng cho người nghèo giữa Sài thành

Chỉ có ở Hà Nội: Chạy xe máy vào thang máy

Tên cướp chạy 5km không thoát Sư trụ tŕ

Tài tử gốc Việt đóng vai chánh phim Ride the Thunder

Dân mạng phát sốt v́ HLV Yoga đẹp nhất châu Á

Little Saigon: Tiệm đồng hồ Tick Tock bị cướp lần thứ ba

iPhone 6 sẽ có chip đặc biệt để theo dơi sức khỏe
iPad Tablet Menu

Announcement

Breaking News

Fashion News

VietOversea

World News

Business News

Obama News

School

Car News

Computer News

Game News

Animal News

Mobile News

Sport News

Movies News

Travelling

iPod

Apple

Cooking Chat

Nice Pictures

Books Stories

iPhone

Health

Digital News


All times are GMT. The time now is 10:11.

Page generated in 0.12948 seconds with 13 queries